BankWeb

BankWeb

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه  صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در  شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

فرم قرارداد فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی به فرمت ورد و قابل ویرایش

فرم قرارداد فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی به فرمت ورد و قابل ویرایش
فرم قرارداد فرم قرارداد واگذ اری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (فیپا) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (فیپا) به فرمت ورد و قابل ویرایش
درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (فیپا)

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگلیسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگلیسی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگلیسی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

رسید تعمیرات لپ تاپ

رسید تعمیرات لپ تاپ
رسید کامل و جامع تعمیرات لپ تاپ به صورت فایل word و قابل ویرایش قابلیت استفاده از آیکون شخصی واحد تعمیرات قابلیت اضافه کردن آدرس و اطلاعات تماس واحد تعمیرات

توضیحات بیشتر

دانلود 48,000 تومان

قرارداد رسمی کار

قرارداد رسمی کار
قرارداد کار به عنوان اولین توافق بین کارگر و کارفرما است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است هر چند در قانون کار قرارداد کار شفاهی نیز به عنوان یکی از انواع قرارداد کار شناخته شده است، ولی توصیه اکید این است که از قرارداد کار کتبی استفاده شود

توضیحات بیشتر

دانلود 30,000 تومان

نمونه متن قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته در حال احداث به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته در حال احداث به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته در حال احداث به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد حق انتفاع سكنی رقبی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد حق انتفاع سكنی رقبی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد حق انتفاع سكنی رقبی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد تهیه نرم افزار دانشگاه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد تهیه نرم افزار دانشگاه به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد تهیه نرم افزار دانشگاه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن توافقنامه بین دو شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن توافقنامه بین دو شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن توافقنامه بین دو شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

کتاب و حل المسائل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت ویرایش 9

کتاب و حل المسائل مدارهای الکتریکی ویلیام هیت ویرایش 9
درس مدارهای الکتریکی یکی از درس های پایه ای تمام گرایش های مهندسی برق می باشد و در این درس دانشجویان برای اولین بار با فضای کاری مهندسی برق برخورد خواهند کرد بنابراین این درس شامل تحلیل مدارهای الکتریکی ساده شامل مقاومت ها، خازن ها، سلف ها، ترانسفورماتورها و تقویت کننده های عملیاتی است توانایی درک نحوه کار ادوات پایه مذکور پیش نیاز اساسی برای سایر

توضیحات بیشتر

دانلود 48,000 تومان

نمونه فرم تمدید قرارداد استخدام پیمانی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه فرم تمدید قرارداد استخدام پیمانی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه فرم تمدید قرارداد استخدام پیمانی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن تمدید قرارداد به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن تمدید قرارداد به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن تمدید قرارداد به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

متن تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن تمدید قرارداد اجاره کمپرسور به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن تمدید قرارداد اجاره کمپرسور به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن قرارداد تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

متن نمونه تعهدنامه راه اندازی و پشتیبانی به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن نمونه تعهدنامه راه اندازی و پشتیبانی به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن نمونه تعهدنامه راه اندازی و پشتیبانی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه قرارداد ترخیص کالا به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه قرارداد ترخیص کالا به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه قرارداد ترخیص کالا به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

متن قرارداد پشتیبانی نرم افزاری بیمارستان به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد پشتیبانی نرم افزاری بیمارستان به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن پرسش نامه و پیشنهاد بیمه تمام خطر مقاطعه كاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن پرسش نامه و پیشنهاد بیمه تمام خطر مقاطعه كاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
پرسش نامه و پیشنهاد بیمه تمام خطر مقاطعه كاری

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

متن قرارداد بیمه نامه تمام خطر نصب به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد بیمه نامه تمام خطر نصب به فرمت ورد و قابل ویرایش
بیمه نامه تمام خطر نصب

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

متن بیمه تمام خطر مقاطعه کاران به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن بیمه تمام خطر مقاطعه کاران به فرمت ورد و قابل ویرایش
بیمه تمام خطر مقاطعه كاران

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

متن قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ به فرمت ورد و قابل ویرایش
بیع قطعی یك قطعه باغ

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

متن قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه به فرمت ورد و قابل ویرایش
بیع قطعی یك باب ساختمان و یك باب مغازه

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

متن قرارداد بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن قرارداد بیع قطعی منقول یك دستگاه اتومبیل سواری به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد بیع قطعی ملک به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد بیع قطعی ملک به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد بیع قطعی ملک به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

متن قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد فروش اقساطی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن برگه پیشنهاد قیمت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن برگه پیشنهاد قیمت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن برگه پیشنهاد قیمت در مناقصه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی به فرمت ورد و قابل ویرایش قرارداد مضاربه تعریف مضاربه دانلود قرارداد مضاربه بانکی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) به فرمت ورد و قابل ویرایش
قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن آیین نامه معاملات شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن آیین نامه معاملات شرکت به فرمت ورد و قابل ویرایش
آیین نامه معاملات شرکت

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد انجام خدمات به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد انجام خدمات به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن انجام خدمات به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد انتقال سرقفلی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد انتقال سرقفلی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد انتقال سرقفلی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد ارائه خدمات اسكان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد ارائه خدمات اسكان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد ارائه خدمات اسكان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن اجرای كامل سقف تیرچه بلوك به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن اجرای كامل سقف تیرچه بلوك به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن اجرای كامل سقف تیرچه بلوك به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن اجاره پارکینگ به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن اجاره پارکینگ به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن اجاره پارکینگ به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن اجاره نامه رسمی املاک و مستغلات به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن اجاره نامه رسمی املاک و مستغلات به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن اجاره نامه رسمی املاک و مستغلات به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن اجاره نامه (استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک) به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه متن اجاره نامه (استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک) به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه متن اجاره نامه ( استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک ) به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه متن قرارداد اجاره خودروی سواری با راننده به فرمت ورد قابل ویرایش

نمونه متن قرارداد اجاره خودروی سواری با راننده به فرمت ورد قابل ویرایش
نمونه متن اجاره خودروی سواری با راننده به فرمت ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

متن نمونه قرارداد طبخ غذا به فرمت ورد و قابل ویرایش

متن نمونه قرارداد طبخ غذا به فرمت ورد و قابل ویرایش
متن نمونه قرارداد طبخ غذا به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضا مجاز در شرکتهای سهامی به فرمت ورد و قابل ویرایش

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضا مجاز در شرکتهای سهامی به فرمت ورد و قابل ویرایش
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی به فرمت ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 12,000 تومان

ست فارسی 600

ست فارسی 600
ست فارسی 600

توضیحات بیشتر

دانلود 228,000 تومان