BankWeb

BankWeb

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته هنر و گرافیک

دانلود تحقیق رنگ رزی

دانلود تحقیق رنگ رزی
هدف هنر رنگ‌رزی، ثابت كردن دائمی رنگ سایه و روشن بر روی پارچه است مواد می‌تواند به صورت حیوانی باشد مانند ابریشم، پشم و پر یا گیاهی مانند كتان و كنف باشد مورد اول بسیار آسانتر رنگ‌ها را جذب می‌كند و بسیار تابان‌تر می‌شود

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق مونتاژ و ادیت در تصویربرداری

دانلود تحقیق مونتاژ و ادیت در تصویربرداری
تدوین ، آخرین مرحله تولید فیلم است که در آن فیلم ، شکل نهایی خود را پیدا می کند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

نت آهنگ نوازش برای پیانو

نت آهنگ نوازش برای پیانو
نت آهنگ نوازش برای پیانو

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

کتاب نت پانزده قطعه برای پیانو

کتاب نت پانزده قطعه برای پیانو
کتاب نت پیانو

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

کتاب نت بیست قطعه موسیقی گیلان

کتاب نت بیست قطعه موسیقی گیلان
کتاب نت آهنگ گیلان

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

کتاب 15 قطعه پیانو برای کودکان

کتاب 15 قطعه پیانو برای کودکان
کتاب نت موسیقی کودکان

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

دانلود تحقیق شرح مختصری از شاهنامه

دانلود تحقیق شرح مختصری از شاهنامه
گزیده حاضر نگاهی دارد به ده عنوان كتاب، كه طی چند سال اخیر پیرامون فردوسی و شاهنامه انتشار یافته است، ذكر یك نكته اینجا ضروری می نماید

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه

دانلود تحقیق چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه
اولین مسئله در این رساله ، به بررسی شخصیت رستم و جایگاه او در تفكر اساطیری ایرانی و بویژه نقش او در «شاهنامه » اختصاص دارد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق پوستر

دانلود تحقیق پوستر
پوستر ، صفحه ای چاپ شده یا دست نوشته است كه برای هدفی مشخص طراحی شده و روی دیوار یا جاهای مخصوصی كه در محل عبور و مرور مردم برای آن تهیه شده نصب می شود

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق معرق کاری

دانلود تحقیق معرق کاری
معرق در معنای كلمه « اصولاً هر چیز رگه دار را گویند» ولی مفهوم آن را در این نوع بخصوص هنر، ایجاد نقشها و طرحهای زیبایی است كه از دور بری و تلفیق چوبهای رنگی روی زمینه ای، از چوب یا پلی اسنر سیاه شكل می گیرد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق عوامل موثر در انتخاب رنگ

دانلود تحقیق عوامل موثر در انتخاب رنگ
رنگ كردن درخشندگی هنر است كه بوسیله لبخند، فقر را پنهان كرده و دورنمای لم یزرعی را خوشایند جلوه می‌دهد و علاوه بر آن ضمن به اوج رسانیدن علاقه، طلسم زیبائی را دو چندان می‌نمایاند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق تركیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی اسلامی

دانلود تحقیق تركیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی اسلامی
در همة هنرها و از جمله در نگارگری، پرداختن به تركیب‌بندی در جهت حفظ تناسبات و همچنین وحدت اثر همیشه مورد توجه بوده است در این راستا و برای ایجاد تركیب‌بندی خوب و تكامل یافته، همواره توجه به تناسبات در رابطه با تمامی عناصر بصری كار از اولویت برخوردار بوده است

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق نقش خط در ایجاد فضای تجسمی

دانلود تحقیق نقش خط در ایجاد فضای تجسمی
خط ، گاه بر اثر تلاش مستقیم در جهت ایجاد آن پدید می آید و گاه در اثر ارتباط دوسطح یا دو رنگ یا كنارة شكل و فرم در ارتباط با فضا، ایجاد می شود

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق خط

دانلود تحقیق خط
كلمه خط ، انواع اندازه ها و ضخامت های مختلف خطوط مستقیم یا منحنی و خطوطی را كه به تدریج پهن و نازك می شوند در بر می گیرد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود مقاله فلسفه طبیعت در غرب

دانلود مقاله فلسفه طبیعت در غرب
نخستین فلاسفه یونان را طبیعت‌گرا می‌دانند زیرا آنها بیش از همه به طبیعت و رویدادهای طبیعی توجه داشته‌اند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق رنگ

دانلود تحقیق رنگ
از هنگامی بیادنیاوردنی، بشر رنگ آبی شفاف اوج آسمان، سرخی ها و نارنجی های تابان و سوزان هنگام غروب، رنگ های ملایم و متغیر رنگین كمان كه مظهر امیدهای بهشتی است، نور ضعیف و غیر ثابتی كه از پروبال طاووس ها می درخشند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق جایگاه موسیقی سنتی در ایران

دانلود تحقیق جایگاه موسیقی سنتی در ایران
هنر و موسیقی وجهی از تاریخ و فرهنگ یك ملت است و از این‌رو شایسته آن است تا فیلسوفان و جامعه‌شناسان هنر به قصد شناخت رازهای نهفته و معانی پنهان فرهنگ‌ها در آن تامل كنند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق هنر بازیگری

دانلود تحقیق هنر بازیگری
تمام تئوری‌ها در بازیگری راهگشا و ضروری اند ولی هیچ گاه در توضیح خود حق مطلب را ادا نكرده‌اند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق تعریف موسیقی

دانلود تحقیق تعریف موسیقی
لفظ موسیقی از واژه ایی یونانی و گرفته شده از Mousika و مشتق از كلمه Muse می باشد كه نام رب النوع حافظ شعر و ادب و موسیقی یونان باستان می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق عناصر بصری در گرافیک

دانلود تحقیق عناصر بصری در گرافیک
دنیایی كه ما آنرا نظاره می كنیم، از سه عنصر مهم بصری تشكیل شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق اصول نقاشی ایرانی

دانلود تحقیق اصول نقاشی ایرانی
نقاشی ایرانی پیوند با ادبیات و كتاب آرایی دارد و نوعی روایتگری است

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق فنون تصویربرداری

دانلود تحقیق فنون تصویربرداری
موفقیت در حرفه ای فیلمبرداری مستلزم داشتن اطلاعات كافی دربارة مبانی علمی اصولی فیلمبرداری و چگونگی كاربرد این اصول است و اینگونه اطلاعات البته آسان ب دست نمی آید

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

تحقیق معنای هنر با روشهای گوناگون و از نظر نظامهای فكری و جهان بینی های مختلف

تحقیق معنای هنر با روشهای گوناگون و از نظر نظامهای فكری و جهان بینی های مختلف
معنای هنر و تعریف آن با روش‌های گوناگون و از نظر نظام‌های فکری و جهان‌بینی‌های مختلف مورد پژوهش و بررسی واقع شده و مطالب زیادی در این زمینه

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق معنای واقعی هنر و هنرمند

دانلود تحقیق معنای واقعی هنر و هنرمند
هنرمند پیش از آنكه هنرمند باشد انسان است آدمی در هر مرتبه از وجود كه باشد در نسبت با زمان و مكان باقی بنابر تجلی وجود در سكنی می گزیند و به آن دل می بندد از اینجا وجهة نظر و نحوة دید و جهت دیدار او بنابر سكنی گزینی و جلوه گری وجود از افق زمان و مكان خاص پیدا می كند

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق ارتباط میان هنرهای سنتی و كاربردی بودن اشیاء

دانلود تحقیق ارتباط میان هنرهای سنتی و كاربردی بودن اشیاء
در بسیاری از موارد شاهد طرح این بحث بوده ایم که چرا هنرهای سنتی در جامعه ی ما و بخش عمده ای از آن تنها از منظر یک اثر هنرمندانه مورد تامل قرار م

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

تحقیق بررسی رابطه میان موضوع و نوع تركیب بندی و فامهای رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی اسلامی

تحقیق بررسی رابطه میان موضوع و نوع تركیب بندی و فامهای رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی اسلامی
در همة هنرها و از جمله در نگارگری پرداختن به ترکیب‌بندی در جهت حفظ تناسبات و همچنین وحدت اثر همیشه مورد توجه بوده است در این راستا و برای ای

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

تحقیق بررسی میزان مشاركت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصتهای موجود در حوزه هنرهای مختلف

تحقیق بررسی میزان مشاركت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصتهای موجود در حوزه هنرهای مختلف
ریشه‌های فلسفی مفاهیم جنسی شده را حول تصورات هنرمند هنر و واکنش زیبایی شناسانه نشان دادند این فصل به بعضی از آن مفاهیمی می‌پردازد که بر فر

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق بررسی و اثبات واقع گرایی كمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد

دانلود تحقیق بررسی و اثبات واقع گرایی كمال الدین بهزاد در نمایش معماری مساجد
نگارگری یکی از هنرهای درخشان ایرانیان در دوره اسلامی است نگاره‌های ایران منابعی هستند که ویژگی های انسانی اجتماعی و هنرهای ادوار مختلف را

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق تاثیرات نئورئالیسم بر سینمای ایتالیا

دانلود تحقیق تاثیرات نئورئالیسم بر سینمای ایتالیا
زواتینی نظریه پرداز سبک نئورئالیسم پیدایش نوع تازه ای از سینما را اعلام کرد ـ سینمایی که پیرنگ از پیش طراحی شده و شسته رفته را کنار می نهد ا

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق تصویرگری یا تصویرسازی

دانلود تحقیق تصویرگری یا تصویرسازی
در گذشته (مصورکردن) محدوده مشخصی نداشت و تخصص در آن دارای ویژگی معینی نبود هر کس که دستی به قلم مو داشت می توانست مصور یا تصویرگر باشد و هر هنر

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق چیستی هنر

دانلود تحقیق چیستی هنر
هنر و صنعت که نقش برجسته‌ای در ظهور ایدة هنر زیبا ایفا کرد اکنون غالباً نقض می‌شود

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق زمان و حركت در آثار تجسمی

دانلود تحقیق زمان و حركت در آثار تجسمی
درک و خلاقیت تصویری یا فقدان آن در کیفیت هنرهای تجسمی و آثار تصویری و حجمی عامل فوق العاده مؤثری است که هنرمند می تواند برای خلق اثر خویش آن

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق شرحی پیرامون فیلم های كمدی

دانلود تحقیق شرحی پیرامون فیلم های كمدی
کمدی حالت ستیزه جویانه ندارد زیرا موقعیتی را در هم می‌ریزد و سبب رهایی از تنش می‌شود امام درام در سوی دیگر ستیزه جویانه است زیرا بر مشکلات

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق فلسفه زیبایی شناسی

دانلود تحقیق فلسفه زیبایی شناسی
زیبایی را نمی توانیم تعریف کنیم به ناچار بایستی سخن آناتول فرانس را بپذیریم که ما هرگز به درستی نخواهیم دانست که چرا یک شی زیباست

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

دانلود تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون
در این پژوهش در ابتدا تعاریفی از خبر و واژه‌های مرتبط با آن را ارائه می نماییم و سپس وارد مقوله گرافیک شده و آنرا در چند پلان معرفی می کنیم

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق كمدی الهی در ادبیات جهان

دانلود تحقیق كمدی الهی در ادبیات جهان
نخستین زبانی که کمدی الهی بدان ترجمه شده است اسپانیایی بوده است از زمان دانته به بعد علاوه بر محققین و دانشمندان که به تفسیر این کتاب پرداخت

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق نقاشی در ایران زمین

دانلود تحقیق نقاشی در ایران زمین
نقاشی ایران در سراسر تاریخ با فرهنگ‌های بیگانه و سنت‌های ناهمگون شرقی و غربی برخورد کرده و غالباً به نتایج جدید دست یافته است به راستی ادو

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق هنر سفالگری در دوره سلجوقیان

دانلود تحقیق هنر سفالگری در دوره سلجوقیان
سفال یکی از خلاقیتهای ماندگار انسان از دورة نوسنگی تا دورة معاصر است با طلوع دین اسلام هنرهای مختلف به ویژه هنر سفالگری از اهمیت خاصی برخور

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق هنر قلمكاری در ایران

دانلود تحقیق هنر قلمكاری در ایران
قلمکارسازی از جمله هنرهایی است که علیرغم پیشینه‌ی دیر و دورش تا کنون کمتر موضوع یک تحقیق جامع و جدی بوده واگر درباره‌ی سایر رشته های صنایع

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق هنر

دانلود تحقیق هنر
هنر قدیم است به قدمت بشریت تاریخ هنر ملت ها نموداری از استعداد ها و تواناییها و اندیشه ها و پشتکار و پایداری و استقامت آنها می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی كشور

دانلود تحقیق وضعیت آموزش هنر موسیقی در حیطه آموزش رسمی كشور
موسیقی از جمله هنرهایی به شمار می‌رود شمار می‌رود که نقش یاری رسان آن به ذهن و روان انسان و تاثیرات آن بر افزایش اداراک و توانایی ذهنی افراد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود پاورپوینت خط در گرافیک یا تایپوگرافی

دانلود پاورپوینت خط در گرافیک یا تایپوگرافی
تایپوگرافی هنری است که در آن طراح می کوشد با تغییر عناصر متن ، مثل اندازه ، فاصله حروف ، شکل حروف ، فاصله خطوط ، پاراگراف بندی و مواردی از این دست زبان بصری برای تایپ به وجود آورد تایپوگرافی در طیف گسترده ای از امور هنری ، مثل ساخت تیتراژ فیلم ، طراحی گرافیک ، طراحی کتاب های کمیک ، طراحی مالتی مدیا و… کاربرد دارد تایپوگرافی با خطاطی و دست نویس تف

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلود پاورپوینت تئاتر درمانی

دانلود پاورپوینت تئاتر درمانی
پسیكودرام (تئاتر درمانی) همیشه با نام دكتر مورنو همراه است زیرا اوست كه به اثر درمانی درامها در روحیه تماشاگران و بازیگران پی برده و این روش درمانی گروهی را در بیماران روانی توجیه علمی نموده

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلود پاورپوینت جنبش هنر و صنایع دستی انگلستان

دانلود پاورپوینت جنبش هنر و صنایع دستی انگلستان
نهضت هنر و صنایع دستی انگلستان یکی از جنبش های فکری هنری اروپایی استشکل گیری این جنبش ریشه در سرگشتگی هنرمندانی دارد که خشمگین از موج فزاینده تکنولوزی بر آن شدند تا با برگزیدن هدفی مشترک و رها از هر قید و بندی به یکدیگر پیوسته و از طریق ارتقاء مقام هنرهای کاربردی و نیز احیاء صنایع دستی به اصلاح شرایط اجتماعی بپردازند

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

نرم افزار کامل KORG PA MANAGER 2.0.1

نرم افزار کامل KORG PA MANAGER 2.0.1
نرم افزار عالی و کاربردی Korg Pa Manager برای نوازندگان سری Pa کیبوردهای کرگ با نصب این نرم افزار قادر خواهید بود تمام ریتم ها،صداها،سمپل ها و PCM های ست هایتان را بصورت کاملا حرفه ای مدیریت کنید

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

پاورپوینت گیتار - سنتور و چوب استفاده شده در آن

پاورپوینت گیتار - سنتور و چوب استفاده شده در آن
گیتار ساخت گیتار چوب درخت ماهون چوب درخت لاله ی امریکایی چوب درخت توسکا چوب درخت افرا سنتور

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

دانلود پاورپوینت هنر در تمدن اسلامى

دانلود پاورپوینت هنر در تمدن اسلامى
فایل پاورپوینت با موضوع هنر در تمدن اسلامى در حجم 151 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

پاورپوینت خانه سینما

پاورپوینت خانه سینما
پاورپوینت خانه سینما

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

دانلود فایل Word پژوهش طراحی واسط کاربر گرافیکی

دانلود فایل Word پژوهش طراحی واسط کاربر گرافیکی
عنوان کامل بررسی اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی دسته گرافیک و هنر و نرم افزار فرمت فایل WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات ۱۳۴

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

طراحی فضاهای اداری

طراحی فضاهای اداری
طراحی داخلی کلیاتی برای معماری فضاهای اداری تاریخچه ساخت مبل ترتیب چیدمان مبلمان در فضای اداری

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان