BankWeb

BankWeb

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته پزشکی

سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها

سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها
سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها در 16 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

سقط جنین

سقط جنین
سقط جنین در 74 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری

ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری
ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری در 21 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

IUD روشی برای جلوگیری از حاملگی

IUD روشی برای جلوگیری از حاملگی
IUD روشی برای جلوگیری از حاملگی در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری

روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری
روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری در 42صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

روشهای جراحی جلوگیری از بارداری

روشهای جراحی جلوگیری از بارداری
روشهای جراحی جلوگیری از بارداری در 15صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

بیماری دیابت چیست

بیماری دیابت چیست
بیماری دیابت چیست در 5صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

درمان از راه دور

درمان از راه دور
درمان از راه دور در 18صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

تحقیق درد

تحقیق درد
درد در 52 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

دانش ژنتیك ( زادشناسی )

دانش ژنتیك ( زادشناسی )
دانش ژنتیك ( زادشناسی ) در 218 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 36,300 تومان

داروسازی بیمارستانی

داروسازی بیمارستانی
داروسازی بیمارستانی در 24 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

حاملگی و تشخیص آن

حاملگی و تشخیص آن
حاملگی و تشخیص آن در 18 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك

تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك
تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك در 65 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان

تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان
تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان مراجعه كننده به بیمارستان كاشانی تهران در نیمه دوم سال 81 در 59 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

بیماری تالاسمی

بیماری تالاسمی
بیماری تالاسمی در 8 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

تاریخچه آندوسكوپی

تاریخچه آندوسكوپی
تاریخچه آندوسكوپی در 82 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور
تحقیق پزشکی از راه دور در 17 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

بیماریهای مقاربتی

بیماریهای مقاربتی
بیماریهای مقاربتی در 26 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

برنامه حفاظت داوطلبانه Voiuntary Protection Program

برنامه حفاظت داوطلبانه Voiuntary Protection Program
برنامة حفاظت داوطلبانه Voiuntary Protection Program در 17صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاههای پوست

بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاههای پوست
بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاههای پوست لقمان و بوعلی در 41 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی
نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی در 56 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

میزان آگاهی پزشكان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81

میزان آگاهی پزشكان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81
میزان آگاهی پزشكان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81 در 86 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 23,100 تومان

بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب شناسی بیمارستانها

بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب شناسی بیمارستانها
بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزا كوچك خان بین سالهای 1382 ـ 1377 در 25 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها
عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها در 92 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 24,200 تومان

تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش
تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش در 71 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل
تأثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل در 29 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان

ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان
ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان در 55 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

اثر ملاتونین بر زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی كلستاتیك

اثر ملاتونین بر زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی كلستاتیك
اثر ملاتونین بر زخم معده ناشی از اتانول در موش صحرایی كلستاتیك در 94 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 24,200 تومان

بیماری ایدز

بیماری ایدز
ایدز در 14 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

آناتومی قلب

آناتومی قلب
آناتومی قلب در 106 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

آفازی (آنومی) فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی

آفازی (آنومی) فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی
آفازی (آنومی) فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان زبان شناختی در 89 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی

اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی
اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی كرونر و استروك و بهبود آگاهی ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتی در رابطه با این عوامل در 41 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

آسم چیست

آسم چیست
آسم چیست در 25 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

استفاده از امواج ماورا صوت در نابودی لخته‌های خونی

استفاده از امواج ماورا صوت در نابودی لخته‌های خونی
استفاده از امواج ماورا صوت در نابودی لخته‌های خونی در 13 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار

استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار
اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار در 187 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 26,400 تومان

ارتقای سلامتی در جوامع مختلف

ارتقای سلامتی در جوامع مختلف
ارتقای سلامتی در جوامع مختلف در 38 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

آتونومی خودمختاری- هدفی مربوط به تخصصی شدن فیزیولوژی ورزش

آتونومی خودمختاری- هدفی مربوط به تخصصی شدن فیزیولوژی ورزش
آتونومی خودمختاری هدفی مربوط به تخصصی شدن فیزیولوژی ورزش در 16 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

کتاب ام اس چیست

کتاب ام اس چیست
کتاب ام اس چیست

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

کتاب مواد غذایی مضر برای سلامتی

کتاب مواد غذایی مضر برای سلامتی
کتاب مواد غذایی مضر برای سلامتی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

کتاب مهم ترین اختلالات بهداشتی جهان

کتاب مهم ترین اختلالات بهداشتی جهان
کتاب مهم ترین اختلالات بهداشتی جهان

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

کتاب دانشنامه اختلالات شایع در اب و هوای گرم و سرد

کتاب دانشنامه اختلالات شایع در اب و هوای گرم و سرد
کتاب دانشنامه اختلالات شایع در اب و هوای گرم و سرد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

کتاب چگونه دیابت خود را کنترل کنید

کتاب چگونه دیابت خود را کنترل کنید
کتاب چگونه دیابت خود را کنترل کنید

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

کتاب پیشگیری و درمان طبیعی سرطان

کتاب پیشگیری و درمان طبیعی سرطان
کتاب پیشگیری و درمان طبیعی سرطان

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

کتاب دانستنی های کوتاه پزشکی

کتاب دانستنی های کوتاه پزشکی
کتاب دانستنی های کوتاه پزشکی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

کتاب دانشنامه داروها با منشاء گیاهی

کتاب دانشنامه داروها با منشاء گیاهی
کتاب دانشنامه داروها با منشاء گیاهی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

کتاب دانشنامه بیماری های پوستی

کتاب دانشنامه بیماری های پوستی
کتاب دانشنامه بیماری های پوستی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

کتاب دانشنامه بیماری های گوارشی

کتاب دانشنامه بیماری های گوارشی
کتاب دانشنامه بیماری های گوارشی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

مقاله بررسی پوكی استخوان

مقاله بررسی پوكی استخوان
مقاله بررسی پوكی استخوان در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

مقاله بررسی عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

مقاله بررسی عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها
مقاله بررسی عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها در 92 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

بروشور درباره سرطان ریه

بروشور درباره سرطان ریه
بروشور درباره سرطان ریه در 4 صفحه ورد قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان