BankWeb

BankWeb

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته پزشکی

پاورپوینت بررسی سرطان روده بزرگ

پاورپوینت بررسی سرطان روده بزرگ
پاورپوینت بررسی سرطان روده بزرگ در 9اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

پاورپوینت بررسی گاستریت

پاورپوینت بررسی گاستریت
پاورپوینت بررسی گاستریت در 46اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

پاورپوینت بررسی فرایند تخمیر شیر

پاورپوینت بررسی فرایند تخمیر شیر
پاورپوینت فرایند تخمیر شیر در 114اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

پاورپوینت بررسی سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی در جهان

پاورپوینت بررسی سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی در جهان
پاورپوینت بررسی سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی در جهان در 18اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

پاورپوینت بررسی سازگاری های عضلانی متعاقب تمرینات ورزشی

پاورپوینت بررسی سازگاری های عضلانی متعاقب تمرینات ورزشی
پاورپوینت بررسی سازگاری های عضلانی متعاقب تمرینات ورزشی در 35 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

پاورپوینت بررسی الگوریتم های ژنتیک

پاورپوینت بررسی الگوریتم های ژنتیک
پاورپوینت بررسی الگوریتم های ژنتیك در 54اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

پاورپوینت بررسی فیزیولوژی دستگاه گوارش

پاورپوینت بررسی فیزیولوژی دستگاه گوارش
پاورپوینت بررسی فیزیولوژی دستگاه گوارش در 48اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیولوژیکی - سیستم تنفسی

پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیولوژیکی - سیستم تنفسی
پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیولوژیکی سیستم تنفسی در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

پاورپوینت بررسی جذام، هپاتیت و سرطان

پاورپوینت بررسی جذام، هپاتیت و سرطان
پاورپوینت بررسی جذام، هپاتیت و سرطان در 25اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

پاورپوینت بررسی جامع سی سی یو

پاورپوینت بررسی جامع سی سی یو
پاورپوینت بررسی جامع سی سی یو در 49اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

پاورپوینت بررسی جامع ایدز

پاورپوینت بررسی جامع ایدز
پاورپوینت بررسی جامع ایدز در 41اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

پاورپوینت مراحل مختلف عفونت hiv

پاورپوینت مراحل مختلف عفونت hiv
پاورپوینت مراحل مختلف عفونت hiv در 8اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

پاورپوینت درس مبانی تغذیه ورزشی

پاورپوینت درس مبانی تغذیه ورزشی
جزوه پاورپوینت درس مبانی تغذیه ورزشی در 47 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

پاورپوینت بررسی شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی

پاورپوینت بررسی شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی
پاورپوینت بررسی شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی در 17اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

پاورپوینت بررسی مسمومیت ها

پاورپوینت بررسی مسمومیت ها
پاورپوینت بررسی مسمومیت هادر 64اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

پاورپوینت نکاتی عملی برای داشتن رژیم غذایی سالم

پاورپوینت نکاتی عملی برای داشتن رژیم غذایی سالم
پاورپوینت نکاتی عملی برای داشتن رژیم غــذایی سالم در 21 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

پاورپوینت بررسی منگنز و کروم

پاورپوینت بررسی منگنز و کروم
پاورپوینت منگنز و کروم در 18 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

پاورپوینت مدل سازی بافت نرم جهت بررسی چگونگی ایجاد زخم بستر با استفاده از روش المان محدود

پاورپوینت مدل سازی بافت نرم جهت بررسی چگونگی ایجاد زخم بستر با استفاده از روش المان محدود
پاورپوینت مدل سازی بافت نرم جهت بررسی چگونگی ایجاد زخم بستر با استفاده از روش المان محدود در 38 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهكارهای تولید علمی در گروه پزشكی ایران

نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهكارهای تولید علمی در گروه پزشكی ایران
نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهكارهای تولید علمی در گروه پزشكی ایران در 25 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

پاورپوینت مراقبتهای ویژه و تروما

پاورپوینت مراقبتهای ویژه و تروما
پاورپوینت مراقبتهای ویژه و تروما در 161 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

توضیحات بیشتر

دانلود 31,900 تومان

مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیه آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده

مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیه آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده
مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیة آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

محاسبه مبتنی بر DNA

محاسبه مبتنی بر DNA
محاسبه مبتنی بر DNA در 12 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

كشف یك پروتئین مؤثر در سرطان پستان

كشف یك پروتئین مؤثر در سرطان پستان
كشف یك پروتئین مؤثر در سرطان پستان در 34 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

كاربرد فن آروی اطلاعات در پزشكی

كاربرد فن آروی اطلاعات در پزشكی
كاربرد فن آروی اطلاعات در پزشكی در 13 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

فشارخون بالا عارضه ای كه باید از آن ترسید

فشارخون بالا عارضه ای كه باید از آن ترسید
فشارخون بالا عارضه ای كه باید از آن ترسید در 14 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها

سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها
سلول های بنیادی و کاربرد و اهمیت آن ها در 16 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

سقط جنین

سقط جنین
سقط جنین در 74 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری

ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری
ساختارهای درون سلولی شبه میتوكندری در 21 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

IUD روشی برای جلوگیری از حاملگی

IUD روشی برای جلوگیری از حاملگی
IUD روشی برای جلوگیری از حاملگی در 22 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری

روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری
روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری در 42صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

روشهای جراحی جلوگیری از بارداری

روشهای جراحی جلوگیری از بارداری
روشهای جراحی جلوگیری از بارداری در 15صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

بیماری دیابت چیست

بیماری دیابت چیست
بیماری دیابت چیست در 5صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

درمان از راه دور

درمان از راه دور
درمان از راه دور در 18صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

تحقیق درد

تحقیق درد
درد در 52 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

دانش ژنتیك ( زادشناسی )

دانش ژنتیك ( زادشناسی )
دانش ژنتیك ( زادشناسی ) در 218 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 36,300 تومان

داروسازی بیمارستانی

داروسازی بیمارستانی
داروسازی بیمارستانی در 24 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

حاملگی و تشخیص آن

حاملگی و تشخیص آن
حاملگی و تشخیص آن در 18 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك

تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك
تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك در 65 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان

تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان
تعیین شیوع تنگی متائوس و عوارض آن بر كلیه ها و مجاری ادراری در شیرخوران و كودكان مراجعه كننده به بیمارستان كاشانی تهران در نیمه دوم سال 81 در 59 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

بیماری تالاسمی

بیماری تالاسمی
بیماری تالاسمی در 8 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

تاریخچه آندوسكوپی

تاریخچه آندوسكوپی
تاریخچه آندوسكوپی در 82 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور
تحقیق پزشکی از راه دور در 17 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

بیماریهای مقاربتی

بیماریهای مقاربتی
بیماریهای مقاربتی در 26 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

برنامه حفاظت داوطلبانه Voiuntary Protection Program

برنامه حفاظت داوطلبانه Voiuntary Protection Program
برنامة حفاظت داوطلبانه Voiuntary Protection Program در 17صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاههای پوست

بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاههای پوست
بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاههای پوست لقمان و بوعلی در 41 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی
نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی در 56 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

میزان آگاهی پزشكان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81

میزان آگاهی پزشكان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81
میزان آگاهی پزشكان عمومی از روشهای پیشگیری از بارداری (EC) در سال 81 در 86 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 23,100 تومان

بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب شناسی بیمارستانها

بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب شناسی بیمارستانها
بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزا كوچك خان بین سالهای 1382 ـ 1377 در 25 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها
عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها در 92 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 24,200 تومان

تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش

تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش
تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش در 71 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان