BankWeb

BankWeb

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته شهرسازی

سیر تحول شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام

سیر تحول شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام
سیر تحول شهرنشینی و شهرگرایی بعد از اسلام

توضیحات بیشتر

دانلود 37,700 تومان

روش های مکانیابی عناصرشهری

روش های مکانیابی عناصرشهری
روش های مکانیابی عناصرشهری

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

بررسی پیاده راه هفده شهریور به عنوان یک فضای شهری

بررسی پیاده راه هفده شهریور به عنوان یک فضای شهری
بررسی پیاده راه هفده شهریور به عنوان یک فضای شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 58,500 تومان

مبانی طراحی شهری، هدمن

مبانی طراحی شهری، هدمن
مبانی طراحی شهری، هدمن

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

آشنایی با مرمت ابنیه گنبد علویان

آشنایی با مرمت ابنیه گنبد علویان
آشنایی با مرمت ابنیه گنبد علویان

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

اصول شهرسازی مدرن

اصول شهرسازی مدرن
اصول شهرسازی مدرن

توضیحات بیشتر

دانلود 88,400 تومان

ماشین آلات راهسازی

ماشین آلات راهسازی
ماشین آلات راهسازی

توضیحات بیشتر

دانلود 59,800 تومان

معماری پایدار روستای ویونا

معماری پایدار روستای ویونا
معماری پایدار روستای ویونا

توضیحات بیشتر

دانلود 36,400 تومان

پاورپوینت شناخت فضا

پاورپوینت شناخت فضا
شناخت فضا

توضیحات بیشتر

دانلود 31,200 تومان

معماری فولدینگ

معماری فولدینگ
معماری فولدینگ

توضیحات بیشتر

دانلود 28,600 تومان

GIS و ساماندهی شهری

GIS و ساماندهی شهری
GIS و ساماندهی شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

سیر تحول شهرها دردوران انقلاب صنعتی و معاصر

سیر تحول شهرها دردوران انقلاب صنعتی و معاصر
نظریات و اندیشه های اسلامی در شهرسازی سیر تحول شهرها دردوران انقلاب صنعتی و معاصر

توضیحات بیشتر

دانلود 35,100 تومان

مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی

مقایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی
نظریات و اندیشه های اسلامی در شهرسازی ایسه نظریات مدرنیسم و آرمانگراها در ارتباط با شهرسازی

توضیحات بیشتر

دانلود 37,700 تومان

هنرهای خیابانی

هنرهای خیابانی
زیبایی شناسی شهریهنرهای خیابانی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

تحلیل و بررسی نظام شهرسازی آمریکا

تحلیل و بررسی نظام شهرسازی آمریکا
تحلیل و بررسی نظام شهرسازی آمریکا

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

تاسیسات و زیر ساخت های شهری

تاسیسات و زیر ساخت های شهری
تاسیسات و زیر ساخت های شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

اصول و مبانی برنامه ریزی شهری
اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

مبلمان شهری

مبلمان شهری
مبلمان شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

استخراج زیرزمینی

استخراج زیرزمینی
استخراج زیرزمینی

توضیحات بیشتر

دانلود 3,900 تومان

طراحی محصول

طراحی محصول
طراحی محصول

توضیحات بیشتر

دانلود 5,200 تومان

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

توضیحات بیشتر

دانلود 10,400 تومان

کارگاه برنامه ریزی 1 محله نارمک

کارگاه برنامه ریزی 1 محله نارمک
کارگاه برنامه ریزی 1 محله نارمک

توضیحات بیشتر

دانلود 63,700 تومان

آماده سازی و تفکیک زمین

آماده سازی و تفکیک زمین
آماده سازی و تفکیک زمین

توضیحات بیشتر

دانلود 20,800 تومان

نظریه های شهرسازی

نظریه های شهرسازی
نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم

توضیحات بیشتر

دانلود 24,700 تومان

نوسازی بافت فرسوده ده ونک

نوسازی بافت فرسوده ده ونک
نوسازی بافت فرسوده ده ونک

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

پاورپوینت کاروانسراها

پاورپوینت کاروانسراها
کاروانسراها

توضیحات بیشتر

دانلود 20,800 تومان

اقلیم شناسی سینوپتیک (بررسی رژیم موسمی)

اقلیم شناسی سینوپتیک (بررسی رژیم موسمی)
اقلیم شناسی سینوپتیك (بررسی رژیم موسمی)

توضیحات بیشتر

دانلود 18,200 تومان

پاورپوینت زمین شناسی تاریخی

پاورپوینت زمین شناسی تاریخی
زمین شناسی تاریخی

توضیحات بیشتر

دانلود 32,500 تومان

پاورپوینت سدهای آب زیرزمینی

پاورپوینت سدهای آب زیرزمینی
سدهای آب زیرزمینی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,400 تومان

شکل گرایی در معماری معاصر

شکل گرایی در معماری معاصر
شکل گرایی در معماری معاصر

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

فضا در معماری

فضا در معماری
فضا در معماری

توضیحات بیشتر

دانلود 23,400 تومان

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه
چکیده کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

توضیحات بیشتر

دانلود 35,100 تومان

سیر اندیشه ها در شهرسازی - رم کولهاس و جهانی شدن

سیر اندیشه ها در شهرسازی - رم کولهاس و جهانی شدن
سیر اندیشه ها در شهرسازی رم کولهاس و جهانی شدن

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

خلاصه کتاب طراحی فضای شهری محمود توسلی

خلاصه کتاب طراحی فضای شهری محمود توسلی
خلاصه کتاب طراحی فضای شهریمحمود توسلی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,700 تومان

نوشهرگرایی (New Urbanism)

نوشهرگرایی (New Urbanism)
نوشهرگرایی( New Urbanism)

توضیحات بیشتر

دانلود 7,800 تومان

طرح یک شهرسازی (شناخت و تحلیل گلشهر کرج)

طرح یک شهرسازی (شناخت و تحلیل گلشهر کرج)
طرح یک شهرسازی( شناخت و تحلیل گلشهر کرج) پروژه کامل کارگاه یک شهرسازی

توضیحات بیشتر

دانلود 62,400 تومان

وندالیسم (Vandalism)

وندالیسم (Vandalism)
وندالیسم (Vandalism)

توضیحات بیشتر

دانلود 10,400 تومان

نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری»

نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری»
نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری»

توضیحات بیشتر

دانلود 10,400 تومان

رم (شهر رم)

رم (شهر رم)
رم ( شهر رم)

توضیحات بیشتر

دانلود 23,400 تومان

تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه

تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه
تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه

توضیحات بیشتر

دانلود 23,400 تومان

مسکن و تراکم

مسکن و تراکم
مسکن و تراکم

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

كارگاه برنامه ریزی شهری (مهندس اسماعیل شیعه)

كارگاه برنامه ریزی شهری (مهندس اسماعیل شیعه)
كارگاه برنامه ریزی شهری ( مهندس اسماعیل شیعه)

توضیحات بیشتر

دانلود 46,800 تومان

Rockworks ( راک ورکس)

Rockworks ( راک ورکس)
Rockworks ( راک ورکس)

توضیحات بیشتر

دانلود 49,400 تومان

اقتصاد حمل و نقل شهری

اقتصاد حمل و نقل شهری
اقتصاد حمل و نقل شهری

توضیحات بیشتر

دانلود 15,600 تومان

قالب پاورپوینت حرفه ای مهندسی شهرسازی

قالب پاورپوینت حرفه ای مهندسی شهرسازی
قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …

توضیحات بیشتر

دانلود 19,500 تومان

حاشیه نشینی شهری و امنیت در شهر همدان

حاشیه نشینی شهری و امنیت در شهر همدان
مقاله بین المللی چاپ شده در خصوص حاشیه نشینی یکی از معضلات عمده در سالیان اخیر بوده که رشد قارچ گونه ای داشته است و سبب شده نظم ساختار های مدیریتی با چالش های عدیده ای رو به رو شوند برای شناخت معضل حاشیه نشینی به علل ایجاد این معضل می پردازیم

توضیحات بیشتر

دانلود 13,000 تومان

بررسی مسائل توسعه شهری و مطالعات مسکن منطقه 12 تهران

بررسی مسائل توسعه شهری و مطالعات مسکن منطقه 12 تهران
بررسی مسائل توسعه شهری و مطالعات مسکن منطقه 12 تهران در قالب pdf در 62 صفحه

توضیحات بیشتر

دانلود 10,400 تومان

شناخت و تحلیل شهر همدان

شناخت و تحلیل شهر همدان
شناخت و تحلیل شهر همدان

توضیحات بیشتر

دانلود 305,500 تومان

پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز

پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز
حاشیه نشینی در شهر تبریز

توضیحات بیشتر

دانلود 80,600 تومان

پاورپوینت طرح جامع مشهد

پاورپوینت طرح جامع مشهد
طرح جامع مشهد

توضیحات بیشتر

دانلود 50,700 تومان